روسیه در پی پیشروی طالبان: از پایگاه‌های نظامی تاجیکستان استفاده خواهیم کرد

معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت: در صورت ضرورت برای ارائه کمک به تاجیکستان از پایگاه نظامی 201 مستقر در خاک این کشور استفاده خواهیم کرد.

فارس نوشت: معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت: در صورت ضرورت برای ارائه کمک به تاجیکستان از پایگاه نظامی ۲۰۱ مستقر در خاک این کشور استفاده خواهیم کرد.

«آلیگ سیرامالاتف» معاون وزیر امور خارجه فدارسیون روسیه از کمک‌های «مسکو» به کشورهای آسیای مرکزی با هدف آمادگی در برابر اقدامات احتمالی طالبان خبر داد.

وی گفت: روسیه به تاجیکستان برای ساخت یک پاسگاه مرزی در مرز با افغانستان بیش از یک میلیون دلار اختصاص می‌دهد.

بنابر سخنان وی، این توافق نامه در چارچوب تماس‌های نزدیک دو کشور در سطح عالی به امضا می‌رسد.

این پاسگاه مرزی در استان ختلان، یکی از آسیب پذیرترین بخش‌های مرزی تاجیکستان و افغانستان، با در نظر گرفتن آخرین فناوری‌های مدرن، ایجاد خواهد شد.

همچنین بنابر سخنان سیرامالاتف، روسیه از طریق نهادهای دفاعی و خدمات ویژه با تاجیکستان تماس‌های منظم کاری دارد.

تاکید شد که در صورت ضرورت، روسیه برای ارائه کمک به تاجیکستان از پایگاه نظامی ۲۰۱ مستقر در خاک این کشور استفاده خواهد کرد.

گفتنی است که روزهای ۵ تا ۱۰ آگوست در محل «حرب میدان» استان ختلان تاجیکستان، واقع در ۲۰ کیلومتری مرز افغانستان تمرینات مشترک نظامی این کشور، ازبکستان و روسیه برگزار شد.