“ریحانه پارسا” در ابتذال روی تتلو را کم کرد/ عکس

ریحانه پارسا تصویری را از خود با یک خالکوبی عجیب و غریب بر روی دستش منتشر کرد.

ریحانه پارسا بازیگری که از ایران مهاجرت کرده است و در فضای مجازی به هر کاری برای جلب توجه دست می زند این بار تصویری از خود با خالکوبی عجیب و غریب بر روی دستش منتشر کرد.

"ریحانه پارسا" در ابتذال روی تتلو را کم کرد