زنان و مردان ایرانی چند سالگی فرزنددار می‌شوند؟

۶۶ درصد از تولدها، پنج سال بعد از ازدواج پدر و مادر است.

ایرنا نوشت: ۶۶ درصد از تولدها، پنج سال بعد از ازدواج پدر و مادر است.

بررسی‌های آماری از ۵۳۳ هزار و ۸۸ تولد ثبت شده در ۶ ماه نخست سال جاری نشان می‌دهد که ۹.۷ درصدِ تولدها، حدود یک‌ سال پس از تاریخ ازدواج پدر و مادر بوده و میانگین سن مادران و پدران نیز در هنگام تولد فرزند به ترتیب ۲۹ سال و سه ماه و ۳۳ سال و هشت ماه بوده است.

زنان و مردان ایرانی چند سالگی فرزنددار می‌شوند؟