افشین حبیب زاده مطرح کرد:

ساماندهی املاک و شفافیت، دو اولویت مهم شورای ششم

عضو شورای شهر تهران شفافیت و ساماندهی املاک شهرداری را دو اولویت برای شورای ششم عنوان کرد.

ایسنا نوشت: افشین حبیب زاده کاندیدای انتخابات شورای شهر تهران درباره اولویت هایی که باید برای شورای ششم مد نظر قرار داد، گفت: یکی از موضوعات بسیار مهمی که در شورای ششم باید مورد پیگیری قرار بگیرد مسئله حمل و نقل عمومی است چرا که مصوبات لازم را دارد و تنها می توان با جذب همراهی دولت و مجلس این مصوبات را عملیاتی کرد.

در کاهش سرفاصله حرکت ناوگان حمل و نقل عمومی موفق نبودیم

وی با بیان اینکه هم اکنون در خطوط مترو تنها حدود دو میلیون مسافر جابه جا می شود در حالی که می توان با همین ظرفیت، ظرفیت مسافرپذیری را تا چهار برابر افزایش داد، گفت: این افزایش خدمات نیازمند تکمیل ایستگاه ها، نصب تجهیزات و خرید واگن های جدیدی است که این اقدامات در شورای پنجم دنبال شد، اما به دلیل نوسانات قیمت ارز و تشدید تحریم ها نتوانستیم موفق باشیم. هر چند که ایستگاه های زیادی در این دوره مورد بهره برداری قرار گرفت، اما در کاهش سرفاصله حرکت ناوگان حمل و نقل عمومی که نیازمند خرید واگن و اتوبوس است، موفق نبودیم؛ چرا که این مسئله کمک دولت را می طلبد.

مشکل اصلی نوسازی ناوگان اتوبوسرانی تأمین منابع مالی است

این عضو فعلی شورای شهر تهران با بیان اینکه تقریبا همه اتوبوس های تهران فرسوده هستند، ادامه داد: مشکل اصلی نوسازی ناوگان اتوبوسرانی تأمین منابع مالی است که اعضای شورای بعدی می توانند با جذب کمک دولت در قالب اوراق مشارکت و یا کسب منابع مالی دیگر این مهم را محقق کنند. البته نباید به سمت تراکم فروشی رفت چرا که تهران را نابود می کند.

حمل و نقل اصلی ترین نیاز شهر تهران است

وی با بیان اینکه حمل و نقل اصلی ترین نیاز شهر تهران است که باید با احداث خطوط جدید و کاهش زمان حرکت، تعداد سفرها را افزایش داد، گفت: طرح جامع پسماند به تصویب رسیده، اما هنوز جای کار زیادی وجود دارد و باید زباله سوزهای متعددی برای امحای پسماند تهران خریداری شود که شورای ششم چهار سال فرصت دارد که این اقدامات را انجام دهد.

لزوم توجه به فضای سبز محلات کم برخوردار

فضای شهر را برای افراد با نشاط کنیم

وی با بیان اینکه باید به سرانه فضای سبز محلات کم برخوردار توجه شود، گفت: باید فضای نشاط در شهر حاکم شود و با استفاده از امکانات موجود در شهرداری فضای شهر را برای افراد با نشاط کنیم که در این زمینه بخش خصوصی نیز می تواند پای کار بیاید.

پیگیری حل مشکل پارکینگ ها به عنوان یکی از اولویتهای پایتخت

وی با بیان اینکه به نظر من حل مشکل پارکینگ های شهر و فضای شهر حاشیه ای باید به عنوان یک اولویت پیگیری شود، گفت: خیابان های تهران تبدیل به پارکینگ شده اند و حتی در دو الی سه لاین خیابان نیز خودرو پارک می شود که باید برنامه های متعددی برای کاهش این مشکل در راستای افزایش سرعت تردد انجام شود.

پیگیری شفافیت باید یک اولویت در شورای ششم باشد

وی با بیان اینکه پیگیری شفافیت باید یک اولویت در شورای ششم باشد، گفت: شورای شهر پنجم هیچ یک از جلسات خود را غیرعلنی برگزار نکرد و با شفافیت آرا مشخص کرد که چه کسانی به چه مسئله ای رأی می دهند که باید این مسئله تداوم یابد.

بازپس گیری املاک شهرداری و ساماندهی املاک دیگر به عنوان یک مطالبه مردمی باشد

وی با بیان اینکه جلوگیری از تخلفات تنها با افزایش شفافیت میسر می شود، گفت: در حوزه املاک اتفاقات خوبی در شهرداری رخ داده به طوری که تقریبا همه املاک شهرداری را شناسایی کردیم که نزدیک به ۲۰۰۰ ملک می شود که ۱۰۰۰ ملک در اختیار خود شهرداری است، ۶۰۰ ملک پس گرفته شده و برای ۳۰۰ ملک نیز پرونده قضایی تشکیل شده است و بازپس گیری این املاک و ساماندهی املاک دیگر به عنوان یک مطالبه مردمی می بایست مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام