سعید جلیلی برای مجلس تعیین تکلیف کرد

سعید جلیلی خطاب به مجلس در مورد نقش نظارتی بر وزرا و منصوبان رییس جمهور تذکری را مطرح کرد.

سعید جلیلی،کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «‌مجلس شورای اسلامی که وظیفه نظارتی دارد، این نظارت را باید بگونه‌ای اعمال کند که اگر وزیری برنامه ارائه داد یا رئیس جمهور کسی را منصوب کرد، «نتیجه‌»ی روند اجرای برنامه‌ها و عملکرد افراد نیز مورد نظارت قرار بگیرد.»