شاه سعودی: از عدم همکاری ایران نگرانیم!

ملک سلمان، پادشاه عربستان روز چهارشنبه گفت که عربستان سعودی نگران عدم همکاری ایران با جامعه بین المللی در زمینه برنامه های هسته ای و موشکی بالستیک است.

ملک سلمان، پادشاه عربستان روز چهارشنبه گفت که عربستان سعودی نگران عدم همکاری ایران با جامعه بین المللی در زمینه برنامه های هسته ای و موشکی بالستیک است.

به گزارش رویترز، ملک سلمان بن عبدالعزیز، در سخنرانی سالیانه در مجلس شورای سعودی گفت که امیدوار است ایران رفتار «منفی» خود را در منطقه تغییر دهد و گفت‌وگو و همکاری را انتخاب کند.

شاه ۸۵ ساله سعودی در ادامه با تکرار ادعاهای همیشگی ایران را به بی ثباتی در منطقه متهم کرد و گفت: ما عدم همکاری ایران با جامعه بین المللی در زمینه برنامه هسته ای اش و ساخت موشک های بالستیکش را (با نگرانی دنبال می کنیم).