شفای اقتصاد بیمار ایران از گذر توازن رابطه با شرق و غرب

کارشناس مسائل بین الملل در گفتگویی اولویت های سیاست خارجی دولت سیزدهم را مورد بررسی قرار داد.

علی بیگدلی کارشناس مطالعات آمریکا درباره سیاست های اعلامی وزارت خارجه از سوی امیرعبداللهیان و نگاه او به شرق و کشورهای منطقه به خبرآنلاین گفت: واقعیت این است که چنین موضع گیری هایی ممکن است غرب را از مسیر اصلی خودش که تمایل بازگشت به برجام است منصرف کند. ما باید بدانیم که اگر مثلا بخواهیم با ژاپن روابط اقتصادی برقرار کنیم،‌آنها بدون اجازه امریکا دست به هیچ اقدامی نخواهند زد. حتی در کشورهای غرب اسیا هم همینطور است. یعنی ما با بیشتر کشورهای عربی روابط پرتنشی داریم و حالا انتظار می رود که بخواهیم آنها را ترمیم کنیم. اما عربستان یا امارات بدون اجازه واشنگتن دست به گفتگو یا اقدامی برای اشتی نخواهند زد. البته ایشان گرایش به اسیا دارند و با توجه به سوابق کاری شان این طبیعی است. اما باید این موارد را در نظر بگیریم.دولت می خواهد پنجره های جدیدی را باز کند اما توجه به برخی نکات ضروری است. هر گونه ارتباط اقتصادی ما با شرق یا غرب اسیا معطوف به این است که ما بتوانیم با بانک ها و اف ای تی اف کار کنیم. با توجه به اینکه اف ای تی اف عملی نشده نقل  وانتقالات مالی محدود خواهد بود. این ها موضوعاتی است که وزیرخارجه باید در مورد آن کار کند. هیچ راهی برای ایران وجود ندارد جز اینکه نگاهش را همانطور که به شرق تلطیف کرده، نسبت به غرب هم عوض کند و خودش را با روابط بین الملل اشتی دهد و به سمت گفتگوی مستقیم بر سر برجام و تبعات آن برود.

وی در پاسخ به اینکه با تیم سیاست خارجی جدید احتمال به نتیجه رسیدن گفتگوهای وین تا چه میزان است گفت: اقای امیرعبداللهیان در مجلس هم گفتند که اهل مذاکره هستند و درمورد دیپلماسی و میدان و همسویی این دو با هم حرف زدند.دیپلماسی نیاز به زیرکی هایی دارد. البته که مواردی مثلا برجام و مذاکرات وین تنها در دست وزارت خارجه و دولت نیست. با همه اینها ما حتما دوباره وارد گفتگو در مورد توافق هسته ای خواهیم شد. امدن رییس جمهور ژاپن هم از طرف ایالات متحده بود تا زودتر مذاکرات شروع شود. ما داریم دست به نمایش قدرت هایی می  زنیم که با دست پرتری وارد مذاکره شویم. اما به نظر من ایران اگر غافل شود از اینکه وارد مذاکره مستقیم شود، اشتباه می کند و باید خودش را هر چه سریع تر در جریان گفتگوهای مستقیم قرار دهد. ایران باید خودش را در ارتباط با غرب قرار دهد چون شرق به تنهایی قادر نیست تا اقتصاد ما را احیا کند. نه چین و نه روسیه که روابطی با ما دارند، آن اتحاد استراتژیکی که ما می خواهیم را ندارند. سرمایه گذاری ها بسیار پایین است و نمی تواند به تنهایی کارساز باشد. این به معنای آن نیست که ارتباط با شرق قطع شود اما توازن نیاز است.