طالبان۱۹۰۰عضو متخلف خود را اخراج کرد

1900 نفر از اعضاء طالبان ظرف ماه‌های گذشته از ادارات و مراکز مختلف وابسته به دولت خودخوانده طالبان اخراج شده‌اند.

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:۱۹۰۰ نفر از اعضاء طالبان ظرف ماه‌های گذشته از ادارات و مراکز مختلف وابسته به دولت خودخوانده طالبان اخراج شده‌اند.

انعام‌الله سمنگانی، معاون سخنگوی طالبان که این خبر را داده در صفحه توئیتری خود نوشته است علت اخراج‌ها این است که این افراد از جایگاه خود سوء‌استفاده کرده‌اند. این واقعه، نشان از فساد گسترده در حکومتی دارد که در مدت ۴ ماه مجبور شده اقدام به تصفیه مجموعه خود کند.