عباس آخوندی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد +عکس همراه با شناسنامه

عباس آخوندی، در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم ثبت نام کرد.

عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی برای ثبت نام در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به ستاد انتخابات رفت و کاندیدای ریاست جمهوری سیزدهم شد.

عباس آخوندی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد +عکس همراه با شناسنامه