علت تعویق دادگاه پرونده ویلموتس و ایران

رئیس فدراسیون فوتبال از برگزاری دادگاه پرونده ویلموتس در تیرماه خبر داد.

شهاب الدین عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال گفت: دادگاه پرونده ویلموتس اوایل تیرماه است، چون آنها خواستار یک جلسه غیرحضوری بودند که ما نپذیرفتیم. همین موضوع همه را گرفتار کرده و بی اعتباری برای فدراسیون فوتبال پیش آورده است. خسارت مالی زیادی هم دیدیم. فوتبال در یک سال گذشته مسائل خاص خودش را داشته، اما حالا وارد مسیر جدیدی شدیم. صورت‌های مالی در حال بررسی است و تیم‌های ملی یک ریال هم درآمدزایی نداشته‌اند.