قالیباف تهدید شد /میرسلیم:با مسئول دست بردن در جداول بودجه برخورد می کنیم

نماینده مردم تهران به ماجرا دستکاری جداول بودجه ۱۴۰۰ واکنش نشان داد.

مصطفی میرسلیم، نماینده مردم تهران، در توئیتی به ماجرا دستکاری جداول بودجه ۱۴۰۰ واکنش نشان داد و نوشت: این مجلس اعتبار نامه رئیس کمیسیون تلفیق دهم را رد کرد، حتما با مسئولان دست بردن در جداول بودجه ۱۴۰۰ برخورد خواهد کرد.

قالیباف تهدید شد /میرسلیم:با مسئول دست بردن در جداول بودجه برخورد می کنیم