قالیباف: رتبه‌بندی معلمان فقط برای کار معلمی است ، نه بخش‌های اداری

رئیس مجلس هدف از رتبه‌بندی معلمان را ارتقا و جایگاه و منزلت آنان در آموزش و در جامعه اسلامی عنوان کرد و گفت: رتبه‌بندی معلمان فقط شامل آنان می‌شود نه بخش‌های اداری و خدماتی.

فارس نوشت:رئیس مجلس هدف از رتبه‌بندی معلمان را ارتقا و جایگاه و منزلت آنان در آموزش و در جامعه اسلامی عنوان کرد و گفت: رتبه‌بندی معلمان فقط شامل آنان می‌شود نه بخش‌های اداری و خدماتی.

،‌محمدباقر قالیباف رئیس در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان اظهار داشت: هدف ما از رتبه‌بندی معلمان ارتقاء جایگاه و منزلت آنان در آموزش و جامعه اسلامی است.

وی افزود: رتبه‌بندی معلمان فقط برای کار معلمی است نه بخش‌های اداری و خدماتی هر چند که آن افراد برای ما عزیز هستند اما رتبه‌بندی شامل معلمان می‌شود.

رئیس مجلس تصریح کرد: معلم از نظر جایگاه، منزلت و شأنیت کسی است که بالاتر از قانون خدمات کشوری است .

قالیباف گفت: معلم کسی است که در هفته ۲۴ ساعت در کلاس درس حضور پیدا می‌کند و نبایستی با پیشنهادات مختلف نظام رتبه‌بندی معلمان را شامل حال افرادی غیر از معلمان کنیم.