قایدی و صحنه‌ای که استقلالی‌ها می‌گویند پنالتی بود/عکس

در دقیقه 3 بازی مهدی قایدی در محوطه 18 قدم پرسپولیس سرنگون شد.

در دقیقه ۳ دربی مهدی قایدی در محوطه جریمه پرسپولیس سرنگون شد.در بازبینی فیلم ها مشخص شد که وحید امیری پای قایدی را لگد کرده است.این تصویر همان صحنه ای است که استقلالی ها بر این عقیده هستند داور باید به نفع آنها پنالی می گرفت.

قایدی و صحنه‌ای که استقلالی‌ها می‌گویند پنالتی بود/عکس