قول زاکانی برای تمام خطوط مترو تهران تا ۴ سال آینده

شهردار تهران با اشاره به تکمیل خطوط مترو گفت: با مشارکت مردم می‌توان کار ۲۰ ساله را چهار ساله انجام داد.

شهردار تهران با اشاره به تکمیل خطوط مترو گفت: با مشارکت مردم می‌توان کار ۲۰ ساله را چهار ساله انجام داد.

علیرضا زاکانی شهرداری تهران، در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت:

«طبق برنامه تا سال ۱۴۲۰ باید ⁧ مترو ⁩ تهران تکمیل شود.
‌علی رغم مشکل منابع مالی، با مدیریت قابلیت‌های داخل شهرداری باید بتوانیم طی ۴ سال خطوط مترو را تکمیل کنیم و به انتقال ۱۰ میلیون نفر از طریق مترو برسیم.
‌با ⁧ مشارکت مردم ⁩ می‌شود کار ۲۰ ساله را ۴ ساله انجام داد.»