مجلس به دنبال تحقیق و تفحص از مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

یک عضو کمیسیون امنیت ملی از تصویب طرح تحقیق و تفحص از مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در جلسه این کمیسیون خبر داد.

ایسنا نوشت: یک عضو کمیسیون امنیت ملی از تصویب طرح تحقیق و تفحص از مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در جلسه این کمیسیون خبر داد.

ابراهیم رضایی در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت:

« در جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، تحقیق و تفحص از مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تصویب شد.»