محرز: طی ۴۵ سال کار طبابت آن‌قدر جواز فوت صادر نکرده بودم که در پیک پنجم کرونا صادر کردم

مینو محرز،‌متخصص عفونی گفت: در پیک پنجم واقعا وضعیت وحشتناکی را پشت سر گذاشتیم،‌ شخصا طی ۴۵ سال کار طبابت آن‌قدر جواز فوت صادر نکرده بودم که در آن ایام انجام دادم، بدترین تجربه بود و متاسفانه فوتی‌های زیادی داشتیم،‌ با توجه به آن میزان از ابتلا، در حال حاضر آمارها پایین است.

مینو محرز،‌متخصص عفونی گفت: در پیک پنجم واقعا وضعیت وحشتناکی را پشت سر گذاشتیم،‌ شخصا طی ۴۵ سال کار طبابت آن‌قدر جواز فوت صادر نکرده بودم که در آن ایام انجام دادم، بدترین تجربه بود و متاسفانه فوتی‌های زیادی داشتیم،‌ با توجه به آن میزان از ابتلا، در حال حاضر آمارها پایین است.

محرز ادامه داد: اگر رعایت پروتکل‌های بهداشتی فراموش شود، همان مشکلات پیک‌های سابق پیش خواهد آمد، متاسفانه برخی‌ها استفاده از ماسک را فراموش کرده‌اند، درحالی‌که هنوز هم ماسک، شستن دست‌ها و توجه به فاصله اجتماعی مهم‌ترین فاکتورهای پیشگیری از ابتلا به کرونا محسوب می‌شود.

او گفت: تجربه دنیا نشان داده کسانی که واکسن زده‌اند کمتر دچار مرگ و میر ناشی از ابتلا به اومیکرون شده‌اند، پس توصیه می‌شود حتما کسانی که واکسن نزده‌اند اقدام کنند و واکسن‌زده‌ها هم نسبت به زدن دوز سوم حتما هر چه زودتر پیگیر باشند. اما به نظر می‌رسد با توجه به وضعیتی که در پیک پنجم داشتیم،‌ فعلا آمار مرگ و میرها پایین باشد.