محمد خوش چهره کاندیدای ریاست جمهوری شد

استاد اقتصاد دانشگاه تهران کاندیدای انتخابات 1400 شد.

محمد خوش چهره نماینده سابق مجلس و استاد اقتصاد دانشگاه تهران اعلام کاندیداتوری کرد.

وی در پاسخ به درخواست محافل دانشگاهی، سیاسی و اقتصادی برای کاندیداتوری، در این دور از انتخابات حضور خواهد داشت.