معاون سابق قالیباف: هزینه کلان پروژه صدر کذب است

معاون سابق شهرداری تهران با اشاره به اینکه ادعای گران تمام شدن و هزینه های کلان پروژه صدر کذب است، گفت: این پروژه بر اساس یک روش نوین مهندسی ساخته شده و به لحاظ کیفی در بالاترین سطح است.

فارس نوشت: معاون سابق شهرداری تهران با اشاره به اینکه ادعای گران تمام شدن و هزینه های کلان پروژه صدر کذب است، گفت: این پروژه بر اساس یک روش نوین مهندسی ساخته شده و به لحاظ کیفی در بالاترین سطح است.

پژمان پشمچی زاده، معاون معماری و شهرسازی اسبق شهرداری تهران درباره ساخت پل صدر اظهارداشت: برای تکمیل شبکه بزرگ راهی شهر تهران که حدود ۵۵۰ کیلومتر طول این شبکه بود در دوره قبل شهرداری تهران نزدیک ۲۶۰ کیلومتر شبکه بزرگراهی را توسعه دادیم.

وی افزود: یکی از موضوعات عمده تکمیل خطوط شبکه بزرگراهی شرقی و غربی بود که یکی از مهم ترین آنها بزرگ راه نیایش بود که امتداد آن در بزرگ راه صدر قرار داشت.این فاصله ای که بین آنها که وجود داشت با پیش بینی تونل نیایش ونهایتا توسعه بزرگ راه صدر دیده شد به این معنا که  الحاق این دو قطعه از طریق تونل باید اتفاق می افتاد و به دلیل بار بیشتری که به بزرگ راه صدر اضافه می شد طبیعتا باید سطح سرویس بزرگ راه توسعه پیدا می کرد.

معاون معماری و شهرسازی اسبق شهرداری تهران ادامه داد: برای این توسعه دو راه وجود داشت یا باید درسطح خطوط جدیدی را اجرا می کردیم که مستلزم تملک های بسیار وسیعی و هزینه می شد یا باید در تراز بالاتر ایجاد می کردیم  در جمع بندی ها به این نتیجه رسیدیم که ایجاد یک پل تک پایه این مشکل را حل خواهد کرد و از طرف دیگر پل  پایه امکان دسترسی به فضاهای پیرامونی خود را نیز ایجاد خواهد کرد.

وی گفت: سازه ای با این اهمیت بر خلاف صحبت های حناچی نمی تواند بدون مطالعه انجام شود و حتما باید از تجربیات مهندسی در توان بالا استفاده کرد و پیمانکار این مجموعه یکی از موسسات قرارگاه خاتم الانبیا بود پس هر  ادعا بر گران شدن و پروژه و هزینه های کلان این پروژه کذب است  همان طور که معاون وقت فنی شهرداری تهران در سال ۹۵ فاکتور پروژه صدر را منتشر کرد بر اساس آن کل هزینه آن ۱۲۵۰ میلیارد بوده است که متناسب با ابعاد پروژه ای که  خطوط برق فشار قوی را از خود عبور میداد و یک تونل در موازات این در اندرزگو باید ساخته می شد کاملا متناسب است.

پشمچی زاده افزود: همچنین پل تک پایه در ۶ ماه ساخته شد و این پروژه یک روش نوین مهندسی را وارد کشور کرد و به لحاظ کیفی در بالاترین سطح است.

وی بیان داشت: آقای حناچی ادعا کرده بودند با هزینه این پروژه دو ایستگاه مترو می توان ساخت. این قیاس مع الفارق است و مقایسه آن کار درستی نیست ما هم بزرگراه ها را که بر اساس تکالیف طرح جامع است ارتقا دادیم و هم بر حمل و نقل عمومی رسیدگی می کردیم.