مقابله با ویروس کرونا باید جامع و همه‌جانبه باشد

معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: مقابله با ویروس کرونا باید جامع و همه جانبه باشد و برای آن نیازمند یک تصمیم بین‌المللی،کشوری، منطقه‌ای و استانی هستیم.

ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت در هفتاد و چهارمین نشست ستاد پیشگیری و مقابله با کرونای استان قزوین که در محوطه باز استانداری برگزار شد گفت: ویروس کرونا بدون تردید مهمترین مشکل بشریت در یک صد سال اخیر است و کشته های آن از جنگ جهانی بیشتر شده است.

او بیان کرد: مشکلاتی که ویروس کرونا از نظر اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرده نیز در یک قرن اخیر بی سابقه بوده و حتی در صورت کنترل آن و زدن واکسن پیامدهای اجتماعی آن تا سالها گریبانگیر جوامع بشری است.

حریرچی تصریح کرد: مقابله با ویروس کرونا باید جامع و همه جانبه باشد و برای آن نیازمند یک تصمیم بین المللی،کشوری، منطقه ای و استانی هستیم و با این جهشی که ویروس دارد هیچ اقدام منفرد راه درمان اساسی آن نیست.

او اظهارکرد: با سرعت شیوع ویروس فقط ماسک زدن به عنوان یک راه حل منفرد جوابگو نیست و ما نیازمند یک سری مجموعه کارهای منسجمی هستیم که بتوانیم بر ویروس غلبه کنیم.

مدیرکل وزارت بهداشت یادآورشد: تنها ۱۵درصد مسائل مربوط به سلامت مردم در اختیار وزارت بهداشت است و مابقی در خارج از این حیطه انجام می شود و وزارت بهداشت بدون کمک قوای مجریه ، قضائیه و مقننه نمی تواند با این بیماری مقابله کند.

او گفت: در هر مرحله از بیماری اقدامات پیشگیرانه و اجتماعی بیشترین تاثیر را دارد و راه موثر و اساسی مقابله با کرونا مبتلا نشدن با قطع زنجیره انتقال است و کم هزینه ترین و موثرترین راه قطع زنجیره ویروس، قرنطینه افراد مبتلا و کسانی است که با افراد مثبت ارتباط داشته اند.

حریرچی اضافه کرد: تمام کشورهایی که موفق به کنترل ویروس شده اند همه راه حل های خارج از حوزه وزارت بهداشت و بخشهای دیگر را مورد توجه جدی قرار داده اند و با تست بالا و قرنطینه موثر این وضعیت را کنترل کرده اند.

او تصریح کرد: درصد مشخصی از بیماران  بستری به طور طبیعی فوت می کنند و هنگامی که بیماری به لوله تنفسی نیاز داشت احتمال زنده ماندنش کمتر می شود لذا اگر بتوانیم بیماران را با کمترین هزینه کمک ‌کنیم تا به بیمارستان نیایند و در خانه مراقبت شوند بهتر است.

این مقام مسئول گفت: بجز اکسیژن، اکثر داروهایی که برای کرونا استفاده می شود و گران هم است تاثیر چندانی ندارد و بهترین راه درمان پیشگیری از آلوده شدن و سپس قطع زنجیره انتقال و بعد از آن قرنطینه افراد آلوده است.

معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: اگر فرد مبتلا به ویروس در ۱۴روزی که حامل ویروس است در مکانی نگهداری شود که دیگران را آلوده نکند می توان این زنجیره را قطع کرد به همین دلیل توصیه می کنیم حتما افراد مبتلا را از مردم دور کنید.