مقام انگلیسی:ممکن است حتی امریکا با خطوط انتقال نفت و گاز ایران به اروپا موافقت کند اما روسیه موافق نخواهد بود

دیروز با دکتر مری مارتین مدیر امنیت انسانی در LSE Ideas در دانشگاه ال.اس.‌ای لندن، از خطوط انتقال نفت و گاز از آسیای مرکزی صحبت شد.

مجید تفرشی در کانال تلگرامی خود نوشت:‏ دیروز با دکتر مری مارتین مدیر امنیت انسانی در LSE Ideas در دانشگاه ال.اس.‌ای لندن، از خطوط انتقال نفت و گاز از آسیای مرکزی صحبت شد.

‏ من گفتم: غربی‌ها به دلایل سیاسی مخالف عبور این خطوط از ایران هستند. ‏گفت: روزی شاید آمریکا، اروپا و ترکیه به انتقال این خطوط از ایران رضایت بدهند، ولی روسیه بعید است هرگز با این کار موافق شود.

دلایلش هم نفع مالی، اهمیت راهبردی خطوط نفت و گاز جنوب قفقاز برای اعمال فشار روسیه، ترکیه، گرجستان و آذربایجان به اروپا و اهمیت تضعیف ایران و عدم واگذاری این امتیاز مهم مالی و راهبردی به ایران است. با اینکه راه ایران، امن‌ترین، کوتاه‌ترین و ارزان‌ترین راه انتقال این خطوط نفت و گاز به اروپا است.