میرکاظمی: دولت در سال آینده بیشتر از آنچه اوراق منتشر کند، تسویه می‌کند

رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به انتشار ۸۸ هزار میلیارد تومان اوارق مالی در سال آینده گفت این در حالی است که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از اصل و سود اوراق مالی و وام های خارجی دولت قبل را باید تسویه کنیم.

رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به انتشار ۸۸ هزار میلیارد تومان اوارق مالی در سال آینده گفت این در حالی است که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از اصل و سود اوراق مالی و وام های خارجی دولت قبل را باید تسویه کنیم.

مسعود میرکاظمی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: سال آینده باید ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق مالی و وامهای خارجی از تعهدات دولت قبل پرداخت شود؛ این در حالی است که دولت سیزدهم سال آینده تنها ۸۸ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر خواهد کرد. یعنی بیش از آنچه منتشر کند، تسویه می کند.