نارنجک‌های جنجالی اصفهان به صفحات عربی رسید/عکس

پیش از بازی پرسپولیس و ذوب‌آهن اتفاق عجیب و غریبی رخ داد.

چند هوادار به اتوبوس پرسپولیس نارنجک زدند و نزدیک بود اتفاقات تلخی در اصفهان رخ دهد. حتی شیشه اتوبوس قرمزها ترک خورد و اگر شکسته می شد ممکن بود بازیکنان آسیب ببینند. در هر صورت تصاویر مربوط به این اتفاق تلخ امروز به صفحات عربی هم رسید. یکی از این صفحات معروف تصاویر آن را منتشر کرد.

نارنجک‌های جنجالی اصفهان به صفحات عربی رسید/عکس