نا امیدی مجتبی جباری از خرید گران استقلال

مهاجم بنینی استقلال تا اینجا موفق نبوده است.

مهاجم بنینی استقلال تا اینجا موفق نبوده است.

رودی ژستد مهاجم استقلال عملکرد خوبی در این تیم نداشته. مجتبی جباری هم چنین اعتقادی دارد. او در تحلیل عملکرد این بازیکن می گوید: «ژستد کمتر خودش را در موقعیت گل قرار می دهد و کمتر رو به دروازه قرار می گیرد. تعداد ضربات او هم در چارچوب کم بوده است. بازیکنی که پشت به دروازه بازی می کند، کمتر در موقعیت قرار می گیرد.» جباری می گوید: «او تاپ نیست. فکر نمی کنم در استقلال مثل دیاباته شود. من به این بازیکن امیدوار نیستم.»