نشست اعضای برجام با آمریکا بدون حضور مذاکره کننده ایرانی

از صبح جمعه دور جدید مذاکرات در وین میان کشورهای مذاکره کننده با نماینده آمریکا برگزار می شود .

از صبح جمعه دور جدید مذاکرات در وین میان کشورهای مذاکره کننده با نماینده آمریکا برگزار می شود .

دور هشتم مذاکرات وین برای احیای مجدد توافق برجام با مذاکرات فشرده نمایندگان روسیه، چین و سه کشور اروپایی با رابرت مالی نماینده آمریکا آغاز می شود. این مذاکرات در غیاب نماینده ایران است و پس از آن نتایج این توافق جمعی به میز مذاکرات این نمایندگان با نماینده ایران منتقل خواهد شد.

نورنیوز نوشته هیات ایرانی با ابتکار عمل خود مذاکرات رو به جلو را وارد فازی جدید به سوی عملیاتی شدن برده اند و حالا این آمریکا و طرف های غربی هستند که باید گام عملی به سوی توافق بردارند و البته این طرف های غربی هم پی برده اند زبان تهدید و فشار کارساز نیست.