نماینده تهران: خیلی از نماینده ها نمی دانند به چه چیزی رای می دهند؛ شب که اخبار را می بینند متوجه می شوند به چه رای داده اند

برخی نمی‌دانند به چه طرحی رأی داده‌اند! برخی نمایندگان به شوخی می‌گویند ما شب اخبار را نگاه می‌کنیم می‌فهمیم به چه رأی داده‌ایم.

روزنامه جمهوری اسلامی به نقل از روح‌الله ایزدخواه نماینده مجلس نوشت:برخی نمی‌دانند به چه طرحی رأی داده‌اند! برخی نمایندگان به شوخی می‌گویند ما شب اخبار را نگاه می‌کنیم می‌فهمیم به چه رأی داده‌ایم.

ایزدخواه افزود:  نمایندگان سایپا و ایران‌خودرو آزادانه در مجلس هر روز حضور دارند. اینها اجازه می‌دهند در مورد مافیای خودرو سخنی گفته شود؟ برخی نمایندگان با سیصد وام ده میلیون تومانی دهانشان بسته می‌شود. چند حواله خودرو می‌دهند دهانش بسته می‌شود. چند سفر خارجی می‌فرستند دهانش بسته می‌شود.