همتی، رئیس کل بانک مرکزی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شد+عکس

عبدالناصر همتی برای ثبت نام در انتخابات به وزارت کشور آمد.

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری وارد وزارت کشور شد و مراحل ثبت نام را طی کرد.

پیش از او شریعتمداری و جهانگیری از دیگر دولتمردان دولت روحانی هم کاندیدا شده بودند.

همتی، رئیس کل بانک مرکزی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شد+عکس