واکسیناسیون بزرگسالان باعث محافظت از کودکان می‌شود

نتایج یک بررسی میدانی نشان می‌دهد، واکسیناسیون بزرگسالان همچنین از افراد واکسینه نشده در اطراف آنها به ویژه از کودکان محافظت می‌کند.

فارس به نقل از رویترز، نوشت:به نظر می‌رسد واکسیناسیون بزرگسالان از کودکان اطراف آنها محافظت می‌کند.

نتایج یک بررسی میدانی نشان می‌دهد، واکسیناسیون بزرگسالان همچنین از افراد واکسینه نشده در اطراف آنها محافظت می‌کند. محققان دریافتند با افزایش تعداد بزرگسالان واکسینه شده میزان  آلودگی افراد واکسینه نشده در همان جامعه – به ویژه در بین کودکان – کاهش یافت.

محققان در عین حال تأکید کردند، این یافته‌ها نشان می‌دهد بازگشایی مکان‌هایی که در آنها  استفاده از ماسک و فاصله فیزیکی چالش برانگیز است، می‌تواند خطر انتقال SARS-CoV-۲ در جامعه را افزایش دهد.

براساس جدیدترین آمار ویب سایت «Ourworldindata.org» تاکنون بیش از ۷۱۰ میلیون نفر در سراسر جهان علیه ویروس کرونا واکسینه شدند.

در این راستا، آمریکا با ۱۷۱ میلیون و ۴۸۰ هزار دوز در صدر فهرست کشورهای دارای بیشترین آمار واکسینه شدگان علیه کرونا در جهان است.