واکنش محمد انصاری به حرف‌های جالب یک فوتسالی

بازیکن مطرح تیم‌ملی فوتسال امروز درباره مدافع سابق قرمزها حرف زد.

امروز محمدرضا سنگ سفیدی بازیکن تیم ملی فوتسال حرف‌های جالبی در تلویزیون زد. او گفت با اینکه استقلالی است، جلوی انصاری می‌گوید طرفدار پرسپولیس است. سنگ سفیدی گفت: «از قدیم با محمد رفیق هستیم و رویم نمی شود جلوی او بگویم استقلالی هستم. البته محمد می داند من استقلالی ام ولی جلوی او می گفتم فقط پرسپولیس.(خنده)»

محمد انصاری اما با شنیدن حرف‌های سنگ سفیدی با لبخند می‌گوید: «محمدرضا تا به حال رو نکرده بود استقلالی است و من تازه آن را فهمیدم.(خنده)»