واکنش پروانه سلحشوری به تغییرات غیرقانونی بودجه ۱۴۰۰؛ کز دیو و دد ملوم و انسانم آرزوست…

پروانه سلحشوری به تغییرات غیرقانونی بودجه 1400 توسط مجلس واکنش نشان داد.

پروانه سلحشوری، نماینده پیشین مردم تهران در مجلس در توییترش نوشت: هیئت رئیسه مجلسی که با شعار معیشت مردم تشکیل شد، بی اعتنا به فقر و رنج مردم و نیازهای اساسی کشور به طور غیرقانونی بودجه را دستکاری می کند.

او تصریح کرد: جان و معیشت مردم واجب تر است یا افزایش بودجه فعالان مجازی صداوسیما و یا مجلس؟

دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر

کز دیو و دد ملوم و انسانم آرزوست

واکنش پروانه سلحشوری به تغییرات غیرقانونی بودجه 1400؛ کز دیو و دد ملوم و انسانم آرزوست...