واکنش کاربران توییتر به لایحه بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱

با ارائه بودجه پیشنهادی توسط دولت جدید، کاربران توییتر، مسائل و نگرانی‌های خود را در این باره مطرح کردند.

با ارائه بودجه پیشنهادی توسط دولت جدید، کاربران توییتر، مسائل و نگرانی‌های خود را در این باره مطرح کردند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بررسی و تحلیل توییت‌های مرتبط، توسط لایف‌وب نشان داد که ۷۷ درصد محتواها نسبت به بودجه جدید رویکرد انتقادی داشته و تنها ۹ درصد رویکرد حمایتی داشته‌اند.

مهمترین مساله و انتقاد کاربران که ۳۶ درصد حجم موضوعات بوده، در خصوص افزایش ۱۴ برابری عوارض خروج کشور است.

بعد از صحبت درباره کیفیت کلی بودجه ارائه شده و نقد و تحلیل‌های مربوط به کسری بودجه و درآمد نفتی که موضوع دوم توییت‌هاست، کاربران به انتقاد از افزایش ۵۶ درصدی بودجه صدا و سیما نسبت به رقم بودجه گذشته این سازمان پرداختند.

معلمان و فرهنگیان نیز که چندی است که به دنبال پیگیری مطالباتشان از جمله افزایش حقوق و رتبه‌بندی هستند، از عدم توجه لازم به مطالبتشان در بودجه جدید انتقاد کردند.

از دیگر مسائل مطرح شده، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، افزایش بودجه سپاه پاسداران و صحبت از تاثیرات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است.