وزیر بهداشت، عدد بلد نیست؟/ باید ۴۰ میلیون نفر دو دوز واکسن تزریق کنند

وزیر بهداشت گفته در حوزه واکسیناسیون به حدود 45 میلیون دوز رسیده‌ایم و دیگر وضعیت دارد فرق می‌کند و تا دو سه هفته دیگر شاید به 70 درصد هم برسیم.

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: وزیر بهداشت گفته در حوزه واکسیناسیون به حدود ۴۵ میلیون دوز رسیده‌ایم و دیگر وضعیت دارد فرق می‌کند و تا دو سه هفته دیگر شاید به ۷۰ درصد هم برسیم. بنابراین، دیگر لازم نیست دستورالعمل‌هایی که قبلاً داشتیم را اجرا کنیم!

ادعای وزیر بهداشت در حالی مطرح شده که برای واکسیناسیون کامل نیمی از جمعیت ۸۰ میلیون ایران حداقل باید ۴۰ میلیون نفر دو دوز واکسن یعنی ۸۰ میلیون واکسن تزریق کنند. ولی ظاهراً وزیر بهداشت به همان تعداد واکسن مصرف شده که هم‌اکنون به بیش از ۴۵ میلیون دوز رسیده، بسنده کرده و همان را ملاک واکسینه شدن کامل قرار داده که قطعاً اشتباه است.

بنا بر اعلام وزارت بهداشت، تا روز گذشته ۱۴ میلیون و ۴۱۶ هزار و ۸۵۱ نفر در کشور هر دو دوز واکسن را تزریق کرده‌اند.