وزیر بهداشت: بهترین واکسن را در داخل تولید می‌کنیم

عین اللهی گفت: بهترین واکسن را در داخل تولید می‌کنیم و در آینده نیازی به واردات واکسن نخواهیم داشت.

باشگاه خبرنگاران نوشت: عین اللهی گفت: بهترین واکسن را در داخل تولید می‌کنیم و در آینده نیازی به واردات واکسن نخواهیم داشت.
بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مراسم کارآزمایی بالینی واکسن فخرا و صدور مجوز مصرف اضطراری واکسن فخرا که در سالن ولایت ورزشگاه سازمان صنایع دفاع برگزار شد، اظهار کرد: تولید واکسن کرونا در پنج مرکز مانند انیستیتو، سیناژن و برکت در حال انجام است.
او افزود: واکسن فخرا از اثر بخشی خوبی برخوردار است و یکی از واکسن های موثر محسوب می شود.
عین اللهی ادامه داد: ما به واکسن‌های دخلی اعتماد کامل داریم. رهبر معظم هم از واکسن داخلی استفاده کرده اند و با افتخار می‌گویم که ما بهترین واکسن‌ها را تولید می‌کنیم و در آینده نیازی به واردات واکسن نخواهیم داشت.
وزیر بهداشت گفت: بهترین راه مقابله با کرونا انجام واکسیناسیون در کشور است.