وزیر کار: با محدود کردن غربالگری ژنتیکی مخالفیم

وزیر کار، در توییتی با تصویب بخشی از «طرح جوانی جمعیت» مجلس شورای اسلامی مخالفت کرد.

توییت محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از این قرار است:

وزیر صنعت: با محدود کردن غربالگری ژنتیکی مخالفیم