ویلموتس در تلویزیون ایران شیاد شد!

سرمربی بلژیکی همچنان خواهان دریافت غرامت از فدراسیون فوتبال است.

صادق درودگر رئیس سابق کمیته اقتصادی فدراسیون فوتبال حمله تندی به مارک ویلموتس بلژیکی داشت. او در یک برنامه زنده تلویزیونی مربی سابق تیم ملی را شیاد خواند. درودگر که بارها گفته بود مشکلی وجود ندارد و پرونده ویلموتس حل است، با ابراز نگرانی درباره شکایت این مربی گفت: «موضوع ویلموتس و دستیارانش به ما آسیب زده است. در این پرونده ما با یک شیاد بین المللی و همینطور یک وکیل شیاد بین المللی روبرو هستیم!»