پاسخ مهاجری به تهدید منتقدان دولت از سوی علم الهدی

محمد مهاجری، به سخنان اخیر علم‌الهدی درباره تهدید منتقدان دولت ، واکنش نشان داد.

محمد مهاجری، به سخنان اخیر علم‌الهدی درباره تهدید منتقدان دولت ، واکنش نشان داد.

محمد مهاجری در توئیتی نوشت :

 

۱٫آقای ‎#علم_الهدی در لفافه،منتقدان دولت را به ‎#محاکمه‌صحرایی تهدیدکرد.

۲٫امام‌حسین گفت‌اگر دین با قتل‌من پایدار میماند،ای شمشیرها بر من فرودآیید.

 

مهاجری.png