پایان اولین روز از نام‌نویسی در انتخابات ریاست جمهوری با ۵۷ کاندیدا

اولین روز از نام نویسی در انتخابات ریاست جمهوری با ۵۷ داوطلب به پایان رسید.

سید اسماعیل موسوی سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور در پایان اولین روز از ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در جمع خبرنگاران گفت: امروز  سه شنبه ۲۱ اردیبهشت اولین روز ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری بود که از ساعت ۸ صبح شروع شد و ۵۷ نفر نیز از داوطلبان مراجعه کردند.
او افزود: عملیات ثبت نام ۴ روز ادامه دارد و ۲۵ اردیبهشت به پایان خواهد رسید.