پس لرزه های عکس جنجالی سفرای روسیه و انگلیس /سی سال از سقوط شوروی گذشته آقای سفیر!

فعال سیاسی اصلاح طلب به عکس جنجالی سفرای روسیه و انگلیس واکنش نشان داد.

احمد مازنی در توئیتی نوشت: سی سال از سقوط شوروی گذشته آقای سفیر… شبیه سازی یک عکس بیشتر سقوطی را به یاد می آورد که بنیانگذار جمهوری اسلامی آن را پیش بینی کرده بود.

این توئیت با هشتگ شوروی سابق منتشر شده است.

 پس لرزه های عکس جنجالی سفرای روسیه و انگلیس /سی سال از سقوط شوروی گذشته آقای سفیر!