پولش را بدهید همین فردا از چین VAR می‌آورم!

بازیکن اسبق پرسپولیس ادعای جالبی درباره VAR مطرح کرد.

امیرحسین فشنگچی، بازیکن اسبق پرسپولیس، در ادعایی ججالب درباره نبود کمک داور ویدئویی در فوتبال ایران موضع گیری کرد و گفت: شما پولش را به من بدهید من فردا صبح برای تمام استادیوم‌ها سیستم VAR را از چین وارد می‌کنم. چطور چنین چیزی ممکن است و بهانه می آورند؟

او افزود: مگر ممکن است دستگاهی که هیچ مشکلی هم ندارد و امروزه در همه استادیوم‌های ورزشی دنیا هست را نتوان به ایران آورد! این دستگاه یک وسیله سخت افزاری است و یاد گرفتن کار با آن هم بیشتر از چند هفته زمان نمی‌برد. متاسفانه عزمی‌برای آوردن این دستگاه وجود ندارد.