پیشرفت تازه در مذاکرات ایران و عربستان

رئیس جمهور عراق تاکید کرد که مذاکرات ایران و عربستان پیشرفت خوبی داشته است و عراق ومنطقه نیازمند این امر است.

ایسنا نوشت:رئیس جمهور عراق تاکید کرد که مذاکرات ایران و عربستان پیشرفت خوبی داشته است و عراق ومنطقه نیازمند این امر است.

به گزارش اسپوتنیک، برهم صالح، رئیس جمهور عراق اعلام کرد که گفت وگوهای ایرانی سعودی پیشرفت خوبی داشته است.

وی تاکید کرد: همچنان چالش هایی مقابل این گفت وگوها وجود دارد اما امیدواریم که گشایش بزرگ به وجود بیاید و این گفت وگوها مداوم باشد. عراق و منطقه نیازمند این امر است.

برهم صالح در ادامه ایران و عربستان را دو کشور بزرگ منطقه توصیف کرد. او همچنین گفت که کشورهای ایران، عراق،ترکیه و سوریه باید راه حل ریشه ای برای مشکل آب و حق آبه ایجاد کنند.

به گفته رسانه ها اخیرا دور چهارم گفت و گوهای ایران عربستان به میزبانی عراق انجام شده است.