پیش بینی میزان رأی رئیسی در جدیدترین نظرسنجی انتخابات ۱۴۰۰/ نیاز به تفسیر ندارد

فعال رسانه‌ای اصولگرا در توئیتی نوشت: اگر آخرین نظرسنجی ایسپا را معتبر بدانیم ۴۵ درصد مردم گفته اند قطعا یا احتمالا در انتخابات ۱۴۰۰ شرکت می کنند. یعنی۲۷میلیون.

محمد مهاجری در توئیتی نوشت:« اگر آخرین نظرسنجی ایسپا را معتبر بدانیم ۴۵ درصد مردم گفته اند قطعا یا احتمالا در انتخابات ۱۴۰۰ شرکت می کنند. یعنی۲۷میلیون. ۳۸.۵ درصد این افراد به آقای ابراهیم رئیسی رای می دهند. یعنی ۱۰.۴میلیون. ۵۲.۷ درصد هم نمیدانند به کی رای می دهند! یعنی ۱۴میلیون. نیاز به تفسیر ندارد.»

پیش بینی میزن رأی جلیلی در جدیدترین نظرسنجی انتخابات ۱۴۰۰/نیاز به تفسیر ندارد