چرا پرونده هواپیمای اوکراینی مجدد به دادسرا برگشت؟

سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده سقوط هواپیمای اوکرانی توضیحاتی ارائه داد.

میزان نوشت: سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده سقوط هواپیمای اوکرانی توضیحاتی ارائه داد.

ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه پیرامون آخرین وضعیت پرونده شاکیان حادثه هواپیمای اوکراینی گفت: این پرونده در دادسرا رسیدگی شد و به دادگاه ارسال شد و دو جلسه با حضور شکایت و اولیا دم برگزار شد. چون نواقصی در پرونده وجود داشت ریاست دادگاه با ذکر نواقص پرونده را به دادسرا عودت داد تا بعد از رفع نقص به دادگاه ارسال و ادامه رسیدگی را خواهیم داشت. به عنوان مثال یکی از نقض ها این است که نظریه کارشناس باید به اولیا دم و شکات ابلاغ شود. از ناحیه دولت کانادا دادخواستی به دادگاه تسلیم نشده است.