کیهان:بعضی بازیگران برای فرار از مالیات قراردادهایشان را به بیت‌کوین می‌بندند

کارگردان سینما و تلویزیون، در نشست سینماگران که با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، برگزار شد، ادعا کرد که برخی از بازیگران برای فرار از پرداخت مالیات، با بیت‌کوین قرارداد می‌بندند.

کیهان نوشت:کارگردان سینما و تلویزیون، در نشست سینماگران که با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، برگزار شد، ادعا کرد که برخی از بازیگران برای فرار از پرداخت مالیات، با بیت‌کوین قرارداد می‌بندند.

او با اشاره به قانون اخذ مالیات از بازیگران و هنرمندان سینما و تلویزیون گفت که این قانون باعث شد تا برخی بیت‌کوین را برای دریافت دستمزدشان ترجیح دهند.
او در بخشی از صحبت‌های خود گفت:[بازیگران] با بیت‌کوین قرارداد می‌بندند و بیت‌کوین به حسابشان در کشورهای دیگر واریز می‌شود.
اسعدیان همچنین گفت که این مسئله مخصوص بازیگران نام‌آشناست و آنها با این کار، راهشان را از مالیات جدا می‌کنند.