کیهان: هاشمی رفسنجانی فقط۶بیانیه علیه رژیم پهلوی امضا کرد اما آیت لله مصباح ۱۶ بیانیه

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که خود علامه مصباح از مؤسسان آن بود، در طول سال‌های ۴۲ تا ۵۷ در مجموع ۱۰۷ بیانیه سیاسی در حمایت از امام و نهضت اسلامی و قیام‌های مردمی صادر کردند.

روزنامه کیهان در مطلبی که به بیان سوابق مبارزاتی مرحوم آیت الله مصباح اشاره دارد نوشت:جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که خود علامه مصباح از مؤسسان آن بود، در طول سال‌های ۴۲ تا ۵۷ در مجموع ۱۰۷ بیانیه سیاسی در حمایت از امام و نهضت اسلامی و قیام‌های مردمی صادر کردند.

از مجموع این بیانیه‌ها، ۶۰ بیانیه به‌صورت مجموعی و بدون امضای افراد بوده است، اما از مجموع بیانیه‌های دارای امضاء، آیت‌الله خلخالی با ۲۰ امضاء بیشترین امضاء را داشتند و بعد از ایشان علامه مصباح با ۱۶ امضاء‌ رتبه دوم را داشتند.

این در حالی است که اعضای دیگری مثل مرحوم‌ هاشمی رفسنجانی فقط ۶ بیانیه را امضاء کرده‌اند و شهید قدوسی ۱۱ و شهید مفتح نیز ۶ بیانیه را امضاء کرده بودند. از نظر گستره زمانی بیانیه‌های امضاء‌ شده توسط علامه مصباح هم باید گفت که نخستین بیانیه امضاء شده توسط ایشان در سال ۴۲ و مربوط به بازداشت امام خمینی(ره) توسط ساواک بوده است، و در ادامه به مناسبت‌های دیگری در سال‌های ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۹، ۵۶، ۱۶فروردین ۵۷ و ۱۸ آذر ۵۷ نیز در حمایت از امام خمینی(ره) و نهضت اسلامی ملت ایران بیانیه‌های مختلفی را امضا کرده‌اند.