گفت‌وگوهای احیای برجام، وارد مرحله تهیه پیش‌نویس شد

نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در توئیتی نوشت که گفت‌وگوهای احیای برجام، وارد مرحله تهیه پیش‌نویس شد.

میخائیل اولیانوف در توئیتی نوشت:

در جمع‌بندی نتایج دو هفته ارزیابی درباره احیای برجام می‌توانیم با رضایت بگوییم که مذاکرات وارد مرحله تهیه پیش‌نویس شده است. با راهکارهای عملی هنوز فاصله زیادی داریم اما از فقط صحبت کردن به توافق کردن روی گام‌های مشخص برای حرکت به‌سمت اهداف رسیده‌ایم.