یک سردار دیگر استاندار شد

با رای هیات دولت استاندار یک استان دیگر تعیین شد.

ایسنا نوشت : با رای هیات دولت استاندار یک استان دیگر تعیین شد.

سردار بهمن امیری مقدم با رای هیات دولت به عنوان استاندار کرمانشاه انتخاب شد.
در جلسه امروز(۱۵ دی) هیات دولت، سردار بهمن امیری مقدم بعنوان استاندار کرمانشاه انتخاب شد. امیری مقدم از فرماندهان نیروی انتظامی است که مسئولیت هایی همچون جانشین معاونت عملیات نیروی انتظامی و فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی را در کارنامه کاری خود دارد.
از مهر ۱۳۹۶ تاکنون هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه است.