یک نماینده مجلس عکسی از برگه رای خود به وزرا را منتشر کرد

عباس گل‌رو نماینده سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در اقدامی، آرای خود در زمینه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم را برای مردم منتشر کرد.

مهر نوشت: عباس گل‌رو نماینده سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در اقدامی، آرای خود در زمینه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم را برای مردم منتشر کرد.

عباس گل‌رو نماینده سمنان، مهدی‌شهر و سرخه علی رغم اینکه رأی‌گیری برای صلاحیت وزرا، غیر شفاف بود، پیشگام شده و برگه رأی خود را برای شفافیت در نزد مردم منتشر کرده است. برگه رأیی که نشان می‌دهد به تمام وزرای کابینه سیزدهم بجز وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش رأی مثبت داده است.

یک نماینده مجلس عکسی از برگه رای خود به وزرا را منتشر کرد