۲ وزیر دیگر احمدی نژاد کاندیدای ریاست جمهوری شدند /رستم قاسمی با رئیس ستادش آمد +عکس

رستم قاسمی، وزیر نفت و محمد عباسی وزیر تعاون احمدی نژاد برای ثبت نام در انتخابات ۱۴۰۰ وارد وزارت کشور شدند.

رستم قاسمی وزیر نفت دولت دهم، محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان دولت دهم برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری وارد ساختمان وزارت کشور شدند و نامشان را به عنوان کاندیدا به ثبت رساندند.

رستم قاسمی را در هنگام ثبت نام مهدی غصنفری وزیر صنعت دولت سابق همراهی می کرد که بنا بر خبرهای اعلام شده رئیس ستاد اوست.