آقای رئیسی مراقب باشید بانک ها زمین تان نزند /آیا ایران خودرو و سایپا به مردم واگذار می شود؟

محمدحسین حسین زاده بحرینی، گفت: محیط زیست مشکل جدی کشور ماست، عمده جنگل های ما در ۴۰ سال اخیر نابود شده است، آقای رییس جمهور چه برنامه ای در این حوزه دارند؟

محمدحسین حسین زاده بحرینی نماینده مردم  مشهد و کلات در مجلس به عنوان اولین مخالف کلیات برنامه پیشنهادی، در جایگاه حاضر شد که در ابتدا به بی نظمی نمایندگان در صحن مجلس اعتراض کرد و در ادامه قالیباف به عنوان رئیس مجلس هم از نمایندگان خواست روی صندلی هایشان بنشینند.

محمدحسین حسین زاده بحرینی، مخالف کلیات برنامه پیشنهادی دولت گفت: من از آقای رئیسی تشکر می کنم که خطوط کلی دولت خود را با نمایندگان مطرح کردند. ما از رییس جمهور برای حضور افراد جوان، خوش فکر، متعهد و… در کابینه تشکر می کنیم اما آنچه امروز در اختیار ماست و از حدود یک هفته قبل در مجلس راجع به آن صحبت می کنیم و در جلسات متعدد با وزرای پیشنهادی مطرح کردیم، مجموعه ای از برنامه های مجزا و متفرقه است.

این نماینده مجلس گفت: هر وزیر برنامه خود را دارد و بسیاری از برنامه ها خوب است اما ترکیب برنامه ها مشخص نشده است. دولت باید برنامه جامع و منسجم ارائه می کرد که هر بخشی از آن را تعدادی از وزرا اجرا کنند. ما بسیاری از مسایل را در کشور داریم که جزو مسایل مهم است و فرا وزارتخانه ای است، یعنی ما در برنامه هر یک از وزرا دقت کنیم ردی از این موضوع نمی بینیم. من بعضی از این موارد را به اختصار عرض خواهم کرد: ما امروز با معضل مسئله دیوانی کشور مواجه هستیم و بروکراسی پنهانی داریم که خیل عظیم کارمندان فقط بخشی از آن ها شناسنامه دارند. شما قرار است کشور را با همین دیوان سالاری اداره کنید، در کدام یک از برنامه های وزرا این موضوع مطرح شده است؟

او ادامه داد: باید به این مسئله مهم رسیدگی شود، توقع ما این بود که آقای رئیسی درباره مسایل فراوزارتخانه ای هم به ما برنامه دهند. موضوع دیگر صندوق بازنشستگی است که آقای عبدالملکی برای آن برنامه دارند اما همه آن زیرمجموعه وزارت کار نیست. محیط زیست مشکل جدی کشور ماست، عمده جنگل های ما در ۴۰ سال اخیر نابود شده است، آقای رییس جمهور چه برنامه ای در این حوزه دارند؟ ای کاش آقای رئیس جمهور در این حوزه هم برنامه می دادند.

بحرینی گفت: کسری بودجه مسئله جدی کشور است و مسئله خاص یک وزارتخانه نیست بلکه باید چند وزارتخانه برای آن تدبیر کنند. آقای رئیسی بانک ها در ایران ریشه تورم هستند و تورم در ایران دو ریشه کسری بودجه و بی انضباطی شدید بانک ها را دارد. من در زمان ریاست جمهوری آقای روحانی نامه ای نوشتم تا مراقب باشند بانک ها زمین شان نزنند اما دولت یازدهم و دوازدهم را بانک ها زمین زدند. آقای رئیسی من امروز به شما عرض می کنم که مراقب باشید بانک ها زمین تان نزنند، در برنامه شما به جز مجامع بانک های بین المللی، برنامه ای برای بانک ها نیست.

سپس حسن نوروزی، مخالف دیگر کلیات برنامه پیشنهادی دولت گفت: برنامه آقای رئیسی کیفی و توصیفی بود نه کمی، من بحث سابقه ایثارگری، جانبازی و … این عزیزان را ندیدم. در حوزه مبارزه با فساد، سامانه شفافیت، ساخت مسکن، ایجاد شغل، بررسی اموال مسئولان، اصلاح نظام پولی و بانکی چه برنامه هایی دارند؟ نظارت بر بازار چگونه خواهد بود؟ ما ایران خودرو و سایپا را به صاحبان اصلی یعنی مردم واگذار خواهیم کرد؟ فعال کردن اقتصاد دارایی، حل فاصله طبقاتی، اصلاح شفافیت و… در برنامه دولت چگونه اجرا خواهد شد.