آقای کدخدایی! دو صفحه توضیح درباره ۷ کاندیدای تایید صلاحیت شده برایمان بفرستید!

مهاجری در توئیتی به خبر اعلام اسامی کاندیداهای انتخابات واکنش نشان داد.

محمد مهاجری، فعال رسانه ای اصولگرا در توئیتی با اشاره به خبر اعلام اسامی کاندیداهای انتخابات نوشت: از دیشب که لیست ۷نفره کاندیداهای مورد قبول شورای نگهبان بیرون آمده، بچه های نظام و انقلاب، بیچاره شده اند در برابر سوالات فراوانی که حتی برای خودی ها ایجاد شده. آقای کدخدایی! دو صفحه توضیح برایمان بفرستید تا در برابر اعتراضات منطقی در گل نمانیم مااصولگراها.

آقای کدخدایی! دو صفحه توضیح درباره ۷ کاندیدای تایید صلاحیت شده برایمان بفرستید!