ادامه سبزپوشی شاخص / بورس کانال عوض کرد

شاخص کل بورس امروز با رشد ۲۶ هزار و ۱۰۰ واحدی وارد کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی شد.

شاخص کل بورس امروز با رشد ۲۶ هزار و ۱۰۰ واحدی بر پله یک میلیون و ۲۱۳ هزار واحدی ایستاد و شاخص هم وزن نیز امروز ۳ هزار و ۶۸۶ واحد رشد کرد و به عدد ۳۷۶ هزار و ۸۷۳ واحد رسید؛ در بازار بورس امروز ۷۶۵ هزار و ۸۱۰ معامله انجام شد.

نمادهای فملی، فولاد، کگل، فارس، کچاد، شستا و پارسان از جمله نمادهای سبز امروز بودند.

ادامه سبزپوشی شاخص / بورس کانال عوض کرد

فرابورس نیز سبزپوش شد

شاخص کل فرابورس نیز امروز  ۱۸۷٫۸۴ واحد رشد کرد و  بر پله ۱۷ هزار و ۶۱۶ واحد ایستاد و نمادهای کگهر، آریا، ذوب، شگویا، میدکو، زاگرس و صبا از جمله نمادهای سبز امروز فرابورس بودند.